Digitala tillstånd

Förutom vanlig korttidsparkering stödjer Mobills plattform betalning av boendeparkering (tillstånd och parkeringsavgift) samt långtidsparkering (till exempel månadsbiljetter).

Normalt sett krävs ett tillstånd för att få köpa parkering enligt tariffer för boendeparkering. Mobills tjänst är uppkopplad mot molntjänster för att automatiskt kunna kontrollera fordons-, adress- och personuppgifter. Man kan sätta en avgift för tillståndet samt hur länge tillståndet är giltigt.

Fördelar med att digitalisera parkeringstillstånden:

  • Övervakningen kontrolleras enkelt med en snabb scanning av registreringsskylten
  • Snabb handläggningstid för bilisten
  • Administreringen för att ändra uppgifter på registreringsnummer eller ta bort ett tillstånd är enkelt