Vi stöttar IFK Göteborg

IFK Göteborg

Samarbetet handlar om så mycket mer än bara exponering. Mobill ger oss förutsättningar att satsa ännu mer på såväl våra elit- som ungdomslag, men också möjligheter att kunna fortsätta vara en stark och inspirerande aktör i samhället. För oss är det viktigt att arbeta tillsammans med företag som tror på föreningslivet och den samhällsnytta som idrotten genererar

Håkan Mild, IFK Göteborgs klubbdirektör

Park and charge with Mobill!

Download our app, Mobill Parkering, and start paying for your parking and electric car charging with your mobile today!

  • Do like more than 500,000 users and download the app

  • 4.3 as average rating in App Store

  • Fast and popular customer service

Download App
Hand holding a phone