Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillståndet är avsett för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.

Det är inte avsett för enskild person att nyttja kortet för parkering. Årskostnaden är 7 200 kronor eller 600 kr per månad och kort.

Läs mer om tillstånden på Kalmar kommuns webbplats.