Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringskort kan verksamheter få som har särskilda behov av att parkera i samband med arbete. Det kan handla om hantverkare, service till fast utrustning i fastigheter, hemsjukvård och liknande. Med ett nyttoparkeringskort får din uppmärkta firmabil stå där det normalt är parkeringsförbud. Det finns två olika nyttoparkeringstillstånd, A för företag med arbetsfordon samt B, för vårdpersonal. Minsta längd för tillstånd är 1 månad och längsta 1 år.

Nyttoparkeringstillstånd, typ A (företag med arbetsfordon):

 • 300 kr för 30 dagar
 • 900 kr för 90 dagar
 • 1500 kr för 180 dagar
 • 3000 kr för 1 år

Nyttoparkeringstillstånd, typ B (vårdpersonal):

 • 150 kr för 30 dagar
 • 450 kr för 90 dagar
 • 750 kr för 180 dagar
 • 1500 kr för 1 år

Observera: Det räcker inte med att ha ett tillstånd för att kunna parkera, man måste även ha tillhörande nyttobiljett som man kan starta i Mobills app efter att tillståndet blivit beviljat:

 1. Starta Mobills app
 2. Välj Korttidsparkering
 3. Välj zonkod 55401 (för nyttobiljett A) alternativt zonkod 55402 (för nyttobiljett B)
 4. Starta parkering (den kan som längst pågå 3 timmar)

Läs mer om tillstånden på Skövde kommuns webbplats.