Swedavias flygplatser


Zoner

Se zoner och priser här

Serviceavgift utöver ordinarie taxa: 15% (minst 4.95 kr)


Köp parkering i vår app eller på vår webb.

Du kan söka och se zoner i appen Mobill Parkering och även se dem i kartan. Du kan även logga in och köpa parkering här på mobill.se

Korttidsparkering (minuter eller timmar)

Välj korttidsparkering, välj registreringsnummer och välj den zon du ska parkera i. Tryck Zoninfo för att se priser och regler. Tryck Starta parkering för att starta parkeringen samt Stoppa parkering för att avsluta.

Om dygnstaxa är tillgänglig och blir det billigaste alternativet för din parkering så väljer systemet automatiskt dygnstaxan.

Långtidsparkering (dagar, veckor eller månader) samt MC-parkering

Välj långtidsparkering, tryck på Köp parkering, välj registreringsnummer och välj den zon du ska parkera i. Välj längden på den parkering du vill ha och tryck på Köp. Parkeringen startar direkt. Ett dygn innebär 24 timmar från det tillfälle som parkeringen startar.

Ibland finns flera zonkoder för samma position, till exempel:

  • 6015D Terminal 5 P58 (dygn)
  • 6015V Terminal 5 P58 (vecka)
och
  • 6091 MC-parkering Arlanda (dygn)
  • 6092 MC-parkering Arlanda (Månad)

Välj det alternativ som är billigast för den tiden du avser att parkera. Du kan blanda dem, men måste då köpa parkeringen när den första perioden har tagit slut.


Köp parkering med SMS

Korttidsparkering (minuter eller timmar)

För att köpa parkering med SMS, skicka zon registreringsnummer längd till 0700-861100.
Till exempel, för att köpa 45 minuters parkering i zon 6002, skicka 6002 ABC123 45m
Du kan skicka 30m för 30 minuter, 60m för 60 minuter, 2h för två timmar, 4h för fyra timmar etc.

Långtidsparkering (dagar, veckor eller månader) samt MC-parkering

För att köpa dygn skicka 1d, 2d etc. Till exempel för att köpa MC-parkering på Arlanda, skicka 6091 registreringsnummer antal-dagar till 0700-861100.

  • För att köpa 1 dygn: skicka 6091 ABC123 1d
  • För att köpa 5 dygn: skicka 6091 ABC123 5d
För vecko- och månadszoner, skicka zon och registreringsnummer. Du kan bara köpa en vecka eller en månad i taget med SMS. Du kan däremot upprepa samma order för att köpa fler veckor eller månader. Så, för att köpa en månads MC-parkering på Arlanda, skicka 6092 registreringsnummer till 0700-861100. t ex:
  • 6092 ABC123


Support

Har du frågor om zoner, kartor, regler, p-böter, kontakta Arlanda parkering: Har du frågor om Mobill-parkeringtjänst, felaktig order, fakturering, betalning, kvittot osv: