Parkera i Enköpings kommun

I centrum får du parkera där det finns en parkering med en parkeringsskylt. På skylten står var du kan stå och vad det kostar. Utanför centrum får du stå på de kommunala gatorna i 24 timmar. Undantaget är om det finns en P-skylt som säger att parkering bara är tillåten mellan vissa klockslag. Privata företag, fastighetsägare och fastighets­bolag har också parkeringsplatser.

På uppdrag av Enköpings kommun kan du med Mobill köpa vanlig parkering, ansöka om tillstånd för boendeparkering, landsbygdsparkering, nyttoparkering och även boende- och landsbygdsparkering.

Ansöka om tillstånd
Det finns 4 sorters tillstånd, nedan beskrivs hur man ansöker om respektive sorts tillstånd.

­
Boendetillstånd beviljas de som är folkbokförda på en adress som ligger på en avgiftsbelagd gata eller ett avgiftsbelagt torg. Man ska också ha behörighet att köra det fordon som man söker tillstånd för samt stå som registrerad fordonsägare i Vägtrafikregistret.

Tillståndet kan endast ges för fordon registrerade som:
 • Personbil klass I
 • Lätt lastbil
 • Lätt buss
 • Motorcykel
 • Moped klass I
Tillståndet gäller på utpekade avgiftsbelagda parkeringar i centrala Enköping. De med giltigt tillstånd och boendeparkeringskort kan parkera i upp till sju dagar i följd på samma parkeringsplats.

Så här gör du för att ansöka om boendetillstånd:
 1. Ladda ned Mobills app
 2. Gå till fliken Långtidsparkering, välj Lägg till ny
 3. Lägg till registreringsnummer
 4. Välj Enköpings kommun och sen Boendeparkeringstillstånd
Om tillståndet inte blir godkänt automatiskt finns det möjlighet att göra en manuell ansökan och förklara varför tillståndet borde ha godkänts:
 • Om du leasar fordonet ska du bifoga en kopia på leasingavtalet. Om du står som ägare till leasingbilen i Vägtrafikregistret behöver du inte skicka intyget.
 • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat/parkera fordonet vid bostaden. Intyget ska innehålla ditt personnummer och fordonets registreringsnummer. Det ska vara undertecknat av ansvarig på företaget.
 • Om du hyr ett fordon ska du bifoga hyresavtalet från ett auktoriserat hyrbilsföretag. Hyresavtalet ska vara undertecknat av båda parter.
 • Om man lånar ett fordon av förälder eller släkting ska du bifoga ett intyg till ansökan. Intyget ska undertecknas av fordonsägaren och det ska framgå lånetiden. Du kan beviljas tillstånd under en begränsad period vid ett tillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och får maximalt uppgå till 90 dagar. Använd detta intyg för att komplettera ansökan.


Det går även att ansöka om tillstånd på samma sätt på Mobill.se. Börja genom att registrera dig här.
De som bor på landsbygden utan kollektivtrafik har möjlighet att parkera i staden med ett särskilt landsbygdskort. För att köpa ett landsbygdskort måste man först ansöka om ett tillstånd.

Så här gör du för att ansöka om landsbygdstillstånd:
 1. Ladda ned Mobills app
 2. Gå till fliken Långtidsparkering, välj Lägg till ny
 3. Lägg till registreringsnummer
 4. Välj Enköpings kommun och sen Landsbygdstillstånd
Om tillståndet inte blir godkänt automatiskt finns det möjlighet att göra en manuell ansökan och förklara varför tillståndet borde ha godkänts.

Det går även att ansöka om tillstånd på samma sätt på Mobill.se. Börja genom att registrera dig här.
Har du en verksamhet och behöver bilen i ditt arbete kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.
Det finns två olika nyttoparkeringstillstånd. Ett tillstånd för de som företag har sin adress på en gata eller ett torg med avgiftsbelagd parkering. Detta nyttokort ger rätt att parkera upp till 7 dygn i följd på de parkeringar där boendeparkering är tillåten.

Dessa samt övriga verksamheter i Enköping eller i andra kommuner kan ansöka om en annan typ av nyttoparkeringstillstånd och köpa ett nyttokort för 700 kronor/månad som tillåter parkering var som helst på avgiftsbelagda parkeringar i max 9 timmar i följd.

Så här gör du för att ansöka om nyttotillstånd:
Använd det här formuläret för att ansöka om nyttotillstånd för ditt företag.

Tillsammans med Enköpings kommun kan Mobill även erbjuda tillstånd för kommunala fordon. Trafikenheten på kommunen är ansvariga för att bevilja tillstånden samt göra årsvis kontroller om fordon är berättigade till tillstånd.

Kontakta kommunen för att ansöka om ett kommunalt tillstånd.

Observera: För att parkera med boende- eller landsbygdstillstånd måste du även köpa en 30-dagars parkeringsbiljett.

Läs mer om de olika tillstånden på Enköpings hemsida.

Zoner

Se zoner och priser här


Köp parkering i vår app eller på vår webb.

Du kan söka och se zoner i appen Mobill Parkering och även se dem i kartan. Du kan även logga in och köpa parkering här på mobill.se

Korttidsparkering (minuter eller timmar)

Välj korttidsparkering, välj registreringsnummer och välj den zon du ska parkera i. Tryck Zoninfo för att se priser och regler. Tryck Starta parkering för att starta parkeringen samt Stoppa parkering för att avsluta.

Om dygnstaxa är tillgänglig och blir det billigaste alternativet för din parkering så väljer systemet automatiskt dygnstaxan.

Köp parkering med SMS

Korttidsparkering (minuter eller timmar)

För att köpa parkering med SMS, skicka zon registreringsnummer längd till 0700-861100.
Till exempel, för att köpa 45 minuters parkering i zon 6002, skicka 6002 ABC123 45m
Du kan skicka 30m för 30 minuter, 60m för 60 minuter, 2h för två timmar, 4h för fyra timmar etc.


Support

Har du frågor om zoner, kartor, regler, p-böter i Enköpings kommun, kontaktinformation: Har du frågor om Mobill-parkeringtjänst, felaktig order, fakturering, betalning, kvittot osv:
I samarbete med:
Enköping municipality logo