Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd är avsedda för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Det finns två olika nyttoparkeringstillstånd (A och B):

Nyttoparkeringstillstånd, typ A:
För de som företag som har sin adress på en gata eller ett torg med avgiftsbelagd parkering. När man har fått ett sådant tillstånd kan man köpa nyttokort (typ A) för 500 kronor per månad.

Nyttoparkeringstillstånd, typ B:
För alla verksamheter i Enköping eller i andra kommuner. Om man har tillstånd typ B kan man köpa nyttokort typ B för 700 kronor/månad.

Observera: Det räcker inte med att ha ett tillstånd för att kunna parkera, man måste även ha tillhörande nyttoparkeringskort som man kan köpa i Mobills app efter att tillståndet blivit beviljat.

Läs mer om tillstånden på Enköping kommuns webbplats.